Betekenis en gevoel

 van buiten een burcht, vriendelijk van binnenBij dit thema draait het om een familie van begrippen als de sfeer van een buurt, het gevoel dat een gebouw oproept en de werking die het op zijn omgeving heeft. Waarom ervaar je het ene gebouw als kil en een ander als warm of vrolijk? Waarom is het ene plein een gezellige ontmoetingsplaats waar het altijd druk is, terwijl je op het andere gerust een kanonskogel kan afschieten? Waarom houden veel mensen van een huis aan het water en van een omgeving met historische elementen. Hoe gebruiken jongeren en ouderen de straat, mensen uit verschillende culturen? Wanneer voelt plek unheimisch aan en aan welke vereisten moet een goede hangplek voldoen?

Gezien vanuit het perspectief van de ontwerpers gaat het om de betekenis die ze aan een gebouw, ruimte of gebied willen meegeven: wat ze met hun ontwerp willen zeggen en bewerkstellligen. Daarover zijn vanaf de oudheid ontelbare boeken geschreven. En ook vandaag is er geen architect die nalaat zijn werk in bloemrijke bewoordingen en een doorwrocht betoog uit te leggen. 

Betekenis, werking, gevoel: aan deze onderwerpen zal Amsterdam Architectuur aandacht besteden. De inhoud van deze pagina's wordt momenteel geschreven of is nog onder redactie. Binnenkort meer.