Links

HISTORISCH AMSTERDAM
- Stadsarchief(Beeldbank, Archiefbank en Bibliotheek): http://stadsarchief.amsterdam.nl/
- Bureau Monumenten & Archeologie: www.bma.amsterdam.nl/monumenten
- Amsterdams Historisch Museum Collectie Online: http://collectie.ahm.nl/
- Nationaal Archief: www.nationaalarchief.nl/
- Het geheugen van Nederland: www.geheugenvannederland.nl/
- Ir. Jakoba (Ko) Mulder: http://www.xs4all.nl/~janbe/amsterdamse-bos/jakoba-mulder.htm#inleiding
- Geschiedenis Westerdokseiland: http://www.westerdok.info/geschiedenis.html
- Historische foto's Westerdokseiland: http://www.amsterdamdad.com/histeiland.htm
- Historische foto's en krantenknipsels: http://www.waiwaihworks.nl
- Historisch archief De Baarsjes: http://www.historischarchiefdebaarsjes.nl/
- Historische gevelreclame: http://www.gevelreclames.nl
- Ons Amsterdam (Dossiers): http://www.onsamsterdam.nl/dossiers.html
- Amsterdam, hoofdstukken, door Theo Bakker: http://www.theobakker.net/menu_amsterdam_pdf.html

AMSTERDAM STEDENBOUW
- Nieuwbouw Amsterdam: http://www.nieuwbouw.amsterdam.nl/
- Nul20: www.nul20.nl
- Structuurvisie Amsterdam: www.dro.amsterdam.nl/wat_doen_wij/metropoolstrategie/structuurvisie
- Projectbureau Zuidelijke IJoevers: www.ijoevers.nl/main.asp?display_framework=startpagina
- Stadsvorm Amsterdam: http://www.dro.amsterdam.nl/@111825/stadsvorm_amsterdam/
- AT5 Aanbouw: http://www.at5.nl/tv/aanbouw
- Een kleine geschiedenis van het Amsterdamse zakendistrict: http://www.flexmens.org/drupal/?q=Een_kleine_geschiedenis_van_een_Amster...
- Kennisbank Ruimtelijke Sector: http://www.kennisbankruimtelijkesector.nl/
- Overzicht hoogbouwprojecten, Skyscrapercity: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472941
- Cornelis van Eesteren: http://www.efl-stichting.nl/eesteren.php

STATISTIEKEN AMSTERDAM
- Dienst Onderzoek en Statistiek: http://www.os.amsterdam.nl/
- StadStat - Kerncijfers: http://stadstat.osamsterdam.nl/
- CBS in uw buurt: http://www.cwww.efl-stichting.nl/eesteren.phpbsinuwbuurt.nl/#pageLocation=index

STADSDELEN
Algemeen
- Buurten van Amsterdam: http://www.470buurten.nl/
Nieuw West
- Pro West: www.prowest.nl
- Stedelijke vernieuwing Westelijke Tuinstedem: http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=1897&item_type=project&item_i...
- Far West: http://www.farwest.nl/
- Van Eesterenmuseum: http://www.vaneesterenmuseum.nl
ZuidOost
- Stedenbouwkundig plan Arenagebied: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/arena-boulevard,-amsterd...
- Bijlmer Museum: http://www.bijlmermuseum.nl/
Centrum
- Stedenbouwkundig plan Funen: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/het-funen-stedenbouw,-am...
IJburg
- Stedenbouwkundig plan Haveneiland: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/ijburg,-amsterdam.aspx
- Blok 23A: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/ijburg-blok-23a,-amsterd...
- Placemaking op IJburg: http://www.habiforum.nl/upload/documents/Rapportenserie/Rapport-31%20Pio...
Zuid
- Zuidas: http://www.zuidas.nl/
- Masterplan Zuidas: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/zuidas,-amsterdam.aspx
Noord
Plan Waterlandplein: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/waterlandplein-amsterdam...
Plan NDSM-werf: http://www.cie.nl/projecten/planning/stedenbouw/ndsm-werf,-amsterdam.aspx

REGIO AMSTERDAM
Amsterdam Metropolitan Area: http://www.amsterdammetropole.com/

ARCHITECTUURORGANISATIES AMSTERDAM
- Arcam: www.arcam.nl
- Academie van Bouwkunst: www.academievanbouwkunst.nl/
- Zuiderkerk: www.zuiderkerk.amsterdam.nl/

STEDENBOUW ALGEMEEN
- KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing: www.kei-centrum.nl
- Domme steden: www.joop.nl/opinies/detail/artikel/domme_steden/

ARCHITECTUUR ALGEMEEN
- Architectuurweb: www.architectenweb.nl
- Architectuur: www.architectuur.nl

DUURZAAM & GROEN
- Newnrg: www.newnrg.nl/
- De GeWoonBoot: www.youtube.com/v/LyrG6Qjfh
_Y&rel=0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=nl&feature=player_embedded&fs=1

- Het Groene Bouwen (Magazine): http://xella.turnpages.nl/magazine/2020/pdf/compleet.pdf
- Drijvende Tuinen: http://www.drijvendetuinen.nl/
- Tuvalu Duurzaam: http://www.tuvalustrobouw.nl/home.html
- Groen in Amsterdam: http://www.groeninamsterdam.nl/
- Bomentaal: http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/vrije_tijd_en_sport/groen_en_water/bom...

WATERFRONT
- Waterwoningen IJburg: http://www.bouwwereld.nl/web/Project-Detailpagina/08579/IJsburgse-waterw...
- Bootwoningen: http://www.bouwwereld.nl/web/Actueel/Nieuws/Nieuwsartikel/08829/Bootwoni...
- Helpdesk Waterwonen: http://www.maakruimtevoorklimaat.nl/helpdeskwaterwonen.html
- Amsterdam terug aan het IJ. Wonen en werken op de IJoevers: http://www.dro.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/1216...

HERBESTEMMING
- De Binderij Westerpark: http://www.debinderij.nl/debinderij/index.shtml

CITY ART / KUNST IN PUBLIEKE RUIMTE
- Buiten in Beeld: http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/Amsterdam_C/index.html