Ringweg Zuidas ondergronds

De ringweg A10 gaat bij de Amsterdamse Zuidas toch ondergronds. Daarmee wordt een lastige barrière voor verbindingen met omringende gebieden uit de weg geruimd en komt een grote zone vrij voor woningbouw. Bij bovengronds autoverkeer waren woningen langs de snelweg niet mogelijk vanwege geluidsoverlast en fijnstof.

Het ondergronds brengen van de drukke ringweg, de metro en de spoorverbinding naar Schiphol in een tunnelstelsel,  het  zogeheten Zuidas Dok, was in het slop geraakt doordat publiek-private financiering niet rondkwam. Private investeerders - de banken, NS en Schiphol - zagen niets in de hoge kosten en de risico's van het infrastructuurproject. Kostenbeheersing is in Nederland traditioneel een gevoelig punt in dergelijke grote projecten - zie de Betuwelijn en de Noord/Zuidlijn. De financiële crisis maakte van private deelname vervolgens een fata morgana.

De aanleg van het Dok zal in de nieuwe opzet door gemeente en Rijk worden bekostigd. De rolverdeling is nu weer traditioneel: gemeente en rijk betalen de infrastructuur en zorgen voor het bouwrijp maken van de grond, ProRail betaalt de aanleg van de sporen, banken en projectontwikkelaars investeren in de gebouwen.

Zuidas Dok

Voor de oplossing van het probleem zijn de beproefde methoden in stelling gebracht: opknippen, faseren en afslanken. In het oorspronkelijke plan zouden alle ondergrondse trein- metro- en autoverbindingen in één grote beweging worden aangelegd. Dat idee is verlaten. Het akkoord tussen Rijk, gemeente en provincie geldt eerst alleen de Ringweg. Die gaat definitief ondergronds. Metro en trein volgen later waarschijnlijk wel, maar helemaal zeker is dat niet, en onbekend is ook wanneer het dan zal gebeuren. Maar het politieke besluit is genomen, aldus minister Cramer, er ligt een committment. Tenslotte wordt ook de uitvoering eenvoudiger. De weghelften van de A10 zouden in het oorsponkelijke plan boven elkaar gestapeld worden. Nu worden ze gewoon naast elkaar gelegd waardoor ze minder diep komen te liggen. Ze blijven nu zeventig centimeter boven het maaiveld uitsteken. Minder risico's en goedkoper. De spoor- en metrolijnen kunnen er later in vijf tunnelbuizen tussenin. De kosten dalen van 2,18 miljard euro tot 1,74 euro, een directe besparing van 440 miljoen.

Oude plan Zuidas Dok - gestapelde A10-rijbanen

Hierboven het schema van het oorspronkelijke Doktunnel. De rijbanen gaan in twee lagen de grond in - het verkeer dat aftakt richting Utrecht rijdt via een eigen buis. Daarboven een servicelaag. Elders op deze site meer over de Zuidas.