West

In mei 2010 zijn vier kleinere stadsdelen samengevoegd tot één stadsdeel Amsterdam West.
 
 Spaarndammerbuurt, architect De Bazel Strokenbouw Bos en Lommer 
Een van de vier heet tot die datum nog Oud-West. Een klein stadsdeel, maar met 35.000 inwoners heel dicht bevolkt. Op De Baarsjes na het stadsdeel met de meeste mensen per vierkante kilometer. Oud-West is onderdeel van de 19de-eeuwse Ring, die rondom de binnenstad ligt. 80% van de woningen is gebouwd vóór 1919. De meeste zijn klein. Vroeger was het stadsdeel overigens een deel van de gemeente Nieuwer Amstel.
 
De eveneens dichtbebouwde wijk Westerpark is eind negentiende, begin twintigste eeuw gebouwd. Ook deze wijk telt meest kleine sociale huurwoningen, die in vijf buurten wonen: Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Zeeheldenbuurt, Houthavens. Recentelijk werden oude bedrijventerreinen, zoals het terrein van de Gemeente Waterleidingen (GWL), verbouwd tot woongebieden.
De Spaarndammerbuurt behoort tot de mooiste van Amsterdam dankzij de weergaloze architectuur van De Klerk en de Bazel.
 
De BaarsjesBos en Lommer is de voorloper van de Westelijke Tuinsteden. Eind jaren dertig werd in de buurt Landlust geëxperimenteerd met strokenbouw, wat werd voortgezet in de jaren veertig. Het westelijke deel, de Kolenkitbuurt, kwam na de Tweede Wereldoorlog tot stand. De wijk bestaat voornamelijk uit middelhoogbouw (vier etages), met hier en daar laagbouw.
De buurten van Bos en Lommer zijn: Robert Scottbuurt, Erasusparkbuurt, Gibraltarbuurt, Gulden Winckelbuurt, Kolenkitbuurt, Landlustbuurt.
 
Het 34.000 inwoners tellende De Baarsjes is veel ouder is heeft dan ook een totaal ander karakter. De wijk werd sinds het begin van de twintigste eeuw tot 1940 geleidelijk bebouwd. Veel panden werden in de Amsterdamse School-stijl ontworpen, de Baarsjes is dan ook een heel aantrekkelijke wijk met het door Berlage ontworpen Mercatorplein als centraal plein. Buurten zijn: Admiralenbuurt, Chassébuurt, Mercatorbuurt, Postjesbuurt, Trompbuurt.