Home

De stedenbouw en architectuur van Amsterdam maakten de laatste decennia een bloeiperiode door die internationaal de aandacht trekt. Overal is gebouwd en vernieuwd, wijken werden heringericht. Het leverde aansprekende woningbouw op met gevarieerde vormgeving en verrassende layouts. De waterfronts langs de beide IJoevers zijn een voorbeeld voor andere havensteden in Europa. En met de aanleg van het compleet nieuwe eilandenrijk IJburg in het IJmeer volgt de stad zijn eeuwenoude traditie van bouwen in het water.
Tijden veranderen en de Amsterdamse stedenbouw past zich aan. Zoals dit  door zijn hele geschiedenis gebeurde. Met het Werelderfgoed van de grachtengordel, de grote vernieuwingen uit de twintigste eeuw - Berlage en de Amsterdamse School, Van Eesteren en de modernistische stedenbouw - is Amsterdam een architectuurstad van de eerste orde. Daarover gaat deze website, aangeboden door het Stadswandelkantoor.

 The Rock, Van Egeraath, Zuidas IJburg, Steigereiland

Aan de zuidkant van Amsterdam verrijst, met vallen en opstaan, de Zuidas. Een nieuwe wijk, opgezet volgens de hedendaagse mengformule met bedrijven, woningen, horeca en andere stedelijke voorzieningen bij elkaar. De bestaande stad wordt ondertussen niet vergeten. Wijken uit het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, zoals de Pijp en de Indische Buurt, worden aangepakt en krijgen in navolging van de Jordaan een opknapbeurt. Er vindt een ongekend grootschalige herstructurering plaats van de naoorlogse Westelijke Tuinsteden en de parkstad Bijlmermeer.

Ook op de bijzondere historische locaties van het Oostelijk Havengebied, het Westerdokseiland, de fabrieksterreinen in het oude westen en het voormalige NDSM wervengebied op de noordoever van het IJ wordt nu gebouwd, maar het verleden wordt er niet weggevaagd. Oude fabrieken en havengebouwen krijgen een andere bestemming. Ze worden opgeknapt en hergebruikt door bedrijven en voor cultuur. Tussen de industriële monumenten zorgen woningen voor een spannende mix van oud en nieuw.

Interviews met ontwerpers van het Oostelijk Havengebied
Jo Coenen, Frits van Dongen, Sjoerd Soeters, Rudy Uytenhaak, Felix Claus, Ton Schaap, Koen van Velsen, Ton Venhoeven, Paul Wintermans, Han van den Born, Christian Rapp, Marlies Rohmer, Adriaan Geuze, Frank Bijdendijk, Andries Laane, Guy Rombouts, Hans van Heeswijk, André van Stigt, Henk de Vroom. 

Geïnterviewde architecten en kunstenaars; Jo Coenen, Frits van Dongen, Sjoerd Soeters, Rudy Uytenhaak, Felix Claus, Ton Schaap, Koen van Velsen, Ton Venhoeven, Paul Wintermans, Han van den Born, Christian Rapp, Marlies Rohmer, Adriaan Geuze, Frank Bijdendijk, Andries Laane, Guy Rombouts

Een enorme dynamiek dus. Architectuur Amsterdam geeft er een beeld van. Met veel illustraties en informatie over de uitgangspunten en achtergronden van de vernieuwing. Zo vindt u hier interviews (audio) met de ontwerpers van het Oostelijk Havengebied, de bakermat van de nieuwe stedenbouw en architectuur van Amsterdam.

Overigens, wij vergeten de klassieke stedenbouwkundige highlights van Amsterdam niet - de Amsterdamse School, bijvoorbeeld, de Art Nouveau van Amsterdam, of de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmermeer, hoogtepunten van de modernistische CIAM-beweging. Een apart deel van deze site is gewijd aan de historische architectuur van de stad.

Architectuurstad Amsterdam: het beste is het allemaal eens zelf ter plekke te komen bekijken. Of bezoek Amsterdam samen met Stadswandelkantoor.