Duurzaam

GrasdakIn Amsterdam gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid, en in elk geval zijn de aspiraties van de gemeente hoog.

Energieneutraal bouwen en gebruik van verantwoorde materialen en productiewijzen staan hoog op de wensenlijst, er is een pilot met nieuwe criteria voor kaveluitgifte gebaseerd op duurzaamheid van de ontwerpen, de milieuzone is ingevoerd en bij nieuwe bouwprojecten zie je steeds vaker autoluwe inrichting van de woonomgeving. 

Nieuwe bestemmingen en hergebruik van gebouwen en duurzaam beheer worden op velerlei manieren nagestreefd, Groene, natuurlijke inrichting van gebouwen en terreinen zorgen voor een aangenaam leefklimaat en aanpassing van de waterhuishouding in de stad aan met de verwachte klimaatverandering geven meer ruimte aan het oppervlakte water. Dat alles is onderdeel van een bredere organisatie van de samenleving voor duurzame omgang met onze wereld.

Aan deze onderwerpen zal Amsterdam Architectuur aandacht besteden. De inhoud van deze pagina's wordt momenteel geschreven of is nog onder redactie. Binnenkort meer.